KLUBOWY

REGULAMIN

Karta Klubu Polaris stanowi nasz kodeks postępowania. Jako Członek Klubu Polaris zgadzasz się przestrzegać 11 punktów regulaminu Klubu Polaris.

(dostępny na stronie internetowej lub u Dealera Polaris)

 

1. Klub Polaris popularyzuje turystykę off-road oraz amatorską rywalizację. Zrzesza posiadaczy i użytkowników pojazdów marki Polaris w celu dobrej zabawy. Razem odkryjemy nowe i niezwykłe miejsca. Będziemy wzajemnie motywować się do podnoszenia umiejętności. Dzięki przynależności do Klubu Polaris będziesz informowany o imprezach, nowościach i promocjach firmy Polonia Cup.

2. Istnieją dwa sposoby rejestracji w Klubie Polaris. Możesz zrobić to bezpośrednio u swojego Dealera lub poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.polarisatv.pl/klub (kliknij i stań się członkiem Klubu Polaris)

3. Aby potwierdzić rejestrację do Klubu Polaris, musisz przeczytać ogólne warunki przystąpienia do Klubu Polaris. Na dole strony z formularzem rejestracyjnym oznacz, że zapoznałeś się z treścią regulaminu.

4. Klub Polaris jest otwarty dla każdej osoby, która jest właścicielem pojazdu marki Polaris (niezależnie od roku modelowego).

5. Każdy Członek Klubu Polaris otrzymuje kartę członka, naklejki na pojazd oraz koszulkę. Klubowicz nie ponosi kosztów członkostwa.

6. Członkostwo nieletnich wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego na formularzu zgłoszeniowym.

7. Karta członkowska Klubu Polaris w żaden sposób nie stanowią środka płatności.

8. Każda zmiana adresu, nazwiska czy pojazdu musi zostać zgłoszona do Klubu Polaris. Członek Klubu gwarantuje poprawność wszystkich informacji oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowe lub nieaktualne dane.

9. W przypadku utraty i / lub kradzieży karty klubowej Polaris, posiadacz musi poinformować o zdarzeniu Klub Polaris. Karta zostanie anulowana i zastąpiona nową karta o innym numerze.

10. Klubowicz może w każdej chwili wypowiedzieć członkostwo w Klubie Polaris, a także wycofać swoją zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych wysyłając e-mail do info@poloniacup.pl wskazując swój numer karty członkowskiej, imię i nazwisko.

11. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o ewentualnej zmianie treści regulaminu, przez umieszczenie na stronie głównej Klubu Polaris wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wszyscy Członkowie Klubu Polaris zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.